Sprawy pracownicze

Świadczymy pomoc:

– w sporach z pracodawcą,
– w postępowaniach dotyczących wypadków przy pracy,
– w sprawach o ustalenie prawa do emerytury, renty,
– w postępowaniu o ustalenie choroby zawodowej

Kancelaria świadczy usługi pomocy prawnej w sporach z pracodawcą. Każdorazowo dokonujemy szerokiej analizy stanu faktycznego, na którym ma oprzeć się roszczenie pracownika. Zachęcamy do korzystania z ochrony prawnej w tym zakresie.
Wyspecjalizowana gałąź Kancelarii to wypadki przy pracy i roszczenia z tym związane.

Prawnicy Kancelarii posiadają szerokie doświadczenie w sporach przeciwko ZUS. Codziennością są skutecznie prowadzone procesy dotyczące ustalenia prawa do emerytury i to zazwyczaj, gdy ZUS kwestionuje okres przepracowanych lat.
Wiemy jak przeprowadzać przed sądem spory dotyczące okresu zatrudnienia

Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach, gdy ZUS kwestionuje pracę w warunkach uciążliwych.

Adwokat Mariusz Michalak, skutecznie i z sukcesami przeprowadza emerytowanych nauczycieli przez postępowania dotyczące ustalenia prawa do renty z tytułu nauczycielskiej choroby zawodowej.

Chętnie odpowiem na Twoje pytania

Zadzwoń pod numer telefonu:

+48691205635

Lub zostaw swój numer, oddzwonię.