Mariusz Michalak
Adwokat

Adwokat. Założyciel Kancelarii Adwokackiej Mariusz Michalak Adwokat. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Po odbyciu aplikacji adwokackiej został wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Aplikację ukończył z nagrodą Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznania, za uzyskanie najlepszego wyniku z egzaminu adwokackiego. Obecnie doktorant nauk prawnych
Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Koordynuje pracę zespołu kancelarii.
Doświadczenie:
- obsługa prawna podmiotów gospodarczych, w tym prowadzenie procesów sądowych,
- prowadzenie procesów sądowych w sprawach klientów indywidualnych,

Nasz zespół