Natalia Łysiak
Student Prawa

Studentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
Koordynuje pracę sekretariatu kancelarii wspierając adwokatów kancelarii. Zarządza obiegiem dokumentów. Odpowiedzialna jest za kontakt z klientami.

Nasz zespół